Общи условия за ползване на софтуерното решение за управление на училищни складови наличности Simplentory, на „Инвентори” ЕООД, за взаимоотношения с потребителите.

Права и задължения на „Инвентори” ЕООД

1.„Инвентори” ЕООД се задължава да предостави на своите потребители посочения софтуер – Simplentory – след заплащане на посочената в секция „Цени” сума. Освен, ако няма налична промоция и цената може да е по-ниска.

2.След допълнителна договорка екипът на Simplentory може да създаде други, необходими за работата ви функционалности на Simplentory.

3.Екипът осигурява поддръжка на Simplentory за всеки клиент, който ползва софтуера.

4.„Инвентори” има право да променя и развива софтуера, което може да се отрази на цената на абонаментния план, с оглед на създадените нови функционалности. Увеличението или намалението на цената се известяват предварително на клиентите в писмен вид и в достатъчно ранен срок.

5.„Инвентори” си запазва правото да променя общите условия за ползване на софтуера за управление на складова наличност за училища. Промените ще се публикуват в секция „Условия за ползване”. Моля, преглеждайте ги периодично.

Права и задължения на потребителите, ползващи Simplentory

1.Ако потребилтелите желаят да се възползват от Simplentory, то следва да се свържат с екипа на “Инвентори” ЕООД, да заплатят посочената в секция “цена” сума, при което ще сключат договор за ползване на услугата, уточняващ всички условия на ползване. Освен, ако няма налична промоция и цената може да е по-ниска.

2.Потребителите нямат право да преотстъпват, продават, препродават, отдават под наем софтуера на трети лица, както и да променят каквото и да било по Simplentory без изричното писмено съгласие на екипа на „Инвентори” ЕООД.

3.Потребителите се задължават да ползват софтуера за управление на складова наличност за училища само по начина, указан от „Инвентори” ЕООД.

4.Потребителите са отговорни за коректното въвеждане на данните на училището, както и данните за фактура и адрес, на който трябва да бъде изпратена. “Инвентори” ЕООД не отговаря за некоректно издадена фактура, при грешно въведени данни от потребителите.

„Инвентори” не носи отговорност за всяко забавяне, прекъсване или друго неизпълнение на настоящото споразумение поради действия извън нейния контрол.